Risico Inventarisatie en Evaluatie

Zowel voor als na het bepalen van uw keuze voor het juiste product voor uw situatie, staan wij u graag met raad en daad terzijde. Bijvoorbeeld met een volledige Risico-inventarisatie & -evaluatie, waarmee u gerichte adviezen en een Plan van Aanpak (PvA) overhandigd krijgt. Om te voorkomen dat in uw bedrijf één van de duizenden SEH-behandelingen welke jaarlijks plaatsvinden als gevolg van een val van hoogte, noodzakelijk is.

Werkgever

Iedere werkgever die werknemer(s) op hoogte laat werken behoort hieraan aandacht te besteden in de bedrijfseigen RI&E, het is immers wettelijk verplicht als u personeel in dienst heeft. Toch is het aan te bevelen de eigenaar van de locatie waarop de werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd ook een RI&E te laten maken.

Immers: zonder de waarschijnlijk noodzakelijke permanente veiligheidsvoorzieningen zal een opdrachtnemer voor onderhoudswerkzaamheden geen klus aan willen nemen, gezien de aansprakelijkheid. Voor de wet is diegene die opdracht verstrekt, tot het uitvoeren van de werkzaamheden “werkgever”. Dit geldt echter ook voor de uitvoerende partij, welke zijn personeel opdracht verstrekt werkzaamheden uit te voeren in eigen beheer dan wel in onderaanneming.

Plan van aanpak

In een Plan van Aanpak (PvA) wordt vervolgens vastgesteld hoe en in welke volgorde de risico’s worden aangepakt en uitgeband. Een overbruggingsfase met tijdelijke maatregelen, zoals mobiele ankerpunten, kan hier deel van uitmaken mits aan de minimale wettelijke eisen wordt voldaan.

RI&E formulier

Vul dit formulier in om advies te krijgen over een Risico Inventarisatie en Evaluatie document.