Inspectie

Conform de Arbowet dient al uw klimmateriaal jaarlijks te worden geïnspecteerd.
Roossien Hoogwerktechniek heeft deskundige inspecteurs in dienst die deze keuring graag voor u uitvoeren.

Herstel of reparatie

Er wordt een duidelijke scheiding gemaakt van goedgekeurd en niet-goedgekeurd materiaal. Bij het laatste zal per geval worden bekeken of herstel mogelijk of zinvol is. Eventuele reparatiewerkzaamheden zullen wij zoveel mogelijk ter plaatse uitvoeren. Waar dit niet mogelijk is, kunnen wij in overleg een vervolgafspraak maken en/of vervangende items aanbieden.

De keuringsresultaten worden met zeer korte verwerkingstermijn in ons registratiesysteem vastgelegd, waarna u terstond de digitale rapportage ontvangt.

Onze service

Wij maken graag een vrijblijvende offerte voor het inspecteren van uw klimmateriaal, maar ook onder andere roostervloeren. Indien dit leidt tot een inspectieopdracht, komt onze inspectiedienst bij u op locatie langs om met een minimum aan invloed op uw dagelijkse werkzaamheden een visuele inspectie uit te voeren op alle aanwezige klimmaterialen, ongeacht merk. Ieder item wordt (mits het materiaal dit toelaat) voorzien van een permanent aangebracht uniek nummer.

Inspectieformulier

Tips voor onderhoud

Veilig gebruik

  1. Houd de ladder/trap zoveel mogelijk vrij van ongerechtigheden, zoals verf, modder, sneeuw en olie.
  2. Plaats de ladder/trap nooit op tafels, kisten, kratten of een ander onstabiel stavlak.
  3. Plaats de ladder/trap zodanig dat de afstand van de voet van de ladder/trap tot de muur ongeveer gelijk is aan een kwart van de lengte van de ladder/trap (dat is een hoek van circa 75°).
  4. Beklim een ladder/trap zonder platform nooit hoger dan de vierde sport/trede van boven.
  5. Leun niet te ver opzij. Verplaats de ladder/trap wat vaker.
  6. Controleer de ladder/trap na ontvangst en voor ieder gebruik op goede werking.
  7. Koop geen draagbaar klimmaterieel dat niet voldoet aan de Nederlandse Warenwet voor professioneel gebruik. De kans op afkeur én ongelukken is te groot.