Dak RI&E – Veilig werken op een dak

Veilig werken op het dak
Werkt uw personeel op hoogte? Dan is het verstandig om een Dak-Risico Inventarisatie & Evaluatie (Dak-RI&E) uit te voeren. Sterker nog: werkgevers zijn hiertoe wettelijk verplicht. Met een RI&E krijgt uw bedrijf inzicht in de risico’s bij het werken op hoogte tijdens de beheerfase van de dakvlakken. Zo bent voorbereid op de veiligheidsrisico’s van de werknemers. En kunt u voorbereid de toekomst in gaan.

Dakveiligheid
Bij Roossien kunt u een Dak-RI&E aanvragen. Bij bestaande bouw doen wij dan graag een opname bij u op locatie. Hiermee brengen we de veiligheid bij dakwerkzaamheden in kaart. De risico’s worden per dakvlak geïnventariseerd. Denk bij risico’s bijvoorbeeld aan struikelgevaar en blootstelling aan straling van zendmasten. Bij het opstellen van een dak RI&E bij bestaande bouw kijken we onder andere naar:

  • De veiligheidsrisico’s bij werken op het dak;
  • De toegang tot het dak;
  • Onderhoudswerkzaamheden;
  • De duur van de werkzaamheden (kort of lang);
  • De frequentie van de werkzaamheden.

Digitaal rapport
Tijdens deze opname stellen we een compleet digitaal rapport op met de Fine & Kinney methode. Op basis hiervan maken we een Plan van Aanpak (PvA) en kijken we samen naar de eventuele kritische punten. We kiezen de juiste maatregelen en oplossingen. Zo minimaliseren we de risico’s. En zorgen we ervoor dat u alle benodigde kennis in huis heeft. Zodat uw medewerkers veilig kunnen werken op hoogte.

Advies Dak-RI&E

Wilt u graag advies over een Dak-Risico Inventarisatie en -Evaluatie?
Vul dan dit formulier in. Onze veiligheidsspecialist neemt dan contact met u op.