Dak RI&E – Veilig werken op een dak

Werkt je personeel op daken? Dan is het verstandig om een Dak-Risico Inventarisatie & Evaluatie (Dak-RI&E) uit te voeren. Sterker nog: werkgevers zijn hiertoe wettelijk verplicht. Met een RI&E krijgt je als bedrijf inzicht in de veiligheidsrisico’s van de werknemers bij het werken op hoogte. Zo kun je maatregelen treffen en voorbereid de toekomst in gaan.

Dakveiligheid
Roossien voert Dak-RI&E’s uit en adviseert op het gebied van bestaande bouw. Met een opname op locatie inventariseert Roossien de veiligheidsrisico’s per dakvlak. Denk bij risico’s bijvoorbeeld aan struikelgevaar. Bij het opstellen van een dak RI&E kijken we verder naar:

  • De veiligheidsrisico’s bij het werken op het dak;
  • De toegang tot het dak;
  • De aard, duur en frequentie van de onderhoudswerkzaamheden;

Digitaal rapport
Tijdens de opname maakt Roossien een compleet, digitaal rapport op met de Fine & Kinney methode. Op basis hiervan maken we een Plan van Aanpak (PvA) en kijken we samen naar de eventuele kritische punten. We kiezen de juiste maatregelen en oplossingen. Zo minimaliseren we de risico’s. En zorgen we ervoor dat je alle benodigde kennis in huis heeft, en je medewerkers veilig kunnen werken op hoogte.

Advies Dak-RI&E

Wil je graag advies over een Dak-Risico Inventarisatie en -Evaluatie?
Vul dan dit formulier in. Onze veiligheidsspecialist neemt dan contact met je op.